Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Galgenhumor - mørk humor » Off-topic forum » Forum » Kofradia.no

Galgenhumor - mørk humor

Off-topic forum

#1 - 15. mai 2019 11:48:49 - Av slapp fisk [The Society]

Æ e veldi gla i galgen og mørk humor noen som har nånn på lager ? Fyr på ;)

#2 - 17. mai 2019 01:09:08 - Av DreamGFX

Dark humour is like food......not everyone gets it.