Kofradia.no - Kampen om broderskapet

BB-koder på profilen

Disse BB-kodene gjelder kun på profilen.

Brukernavn til besøkende

Syntaks: [visitor]

Antall visninger på profilen (tekst)

Syntaks: [visits]

Antall visninger på profilen (bilde)

Syntaks: [counter]

Rankbaren

Syntaks: [rankbar] (både nåværende rank og til høyeste rank)
Syntaks: [rankbar type=1] (kun til høyeste rank)
Syntaks: [rankbar type=2] (kun til neste rank)

Din rank

Syntaks: [rank]

Tid og dato for neste rank

Syntaks: [rank_neste_dato]
Syntaks: [rank_neste_tid] (tid det vil ta å nå datoen over)

Viser antatt dato for når du når den neste ranken hvis du fortsetter i nåværende ranktempo. (Beregnet ut ifra rankaktiviteten din de siste 3 ukene.)

Tid og dato for høyeste rank

Syntaks: [rank_dato]
Syntaks: [rank_tid] (tid det vil ta å nå datoen over)

Viser antatt dato for når du når den høyeste ranken hvis du fortsetter i nåværende ranktempo. (Beregnet ut ifra rankaktiviteten din de siste 3 ukene.)

Musikkavspiller

Syntaks: [music]adresse[/music]
Eksempel: [music]http://eksempel.no/sang.mp3[/music]

Penger

Syntaks: [cash] (penger på hånda)
Syntaks: [bank] (penger i banken)
Syntaks: [money] (totalt penger på hånda og i banken)
Syntaks: [pengerank] (pengeranken du har, f.eks. millionær)

Dine kontakter

Syntaks: [kontakter]

Dine blokkeringer

Syntaks: [blokkert]

Antall uleste meldinger i innboksen

Syntaks: [pm_ulest]

Siste renter

Syntaks: [renter]

Viser mye du fikk i renter ved forrige renteutgivelse.

Sist endret 2. juni 2010 15:32