Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Fengsel

En spiller som er i fengsel vil være begrenset fra å utføre spillfunksjoner. Det vil ikke være mulig å utføre kriminalitet, utpressing, reise til andre bydeler, gå i bomberom osv. Angrep, hverken fra de som sitter i fengsel eller på de som sitter i fengsel, vil heller ikke være mulig.

Bryte ut spiller

Når man ikke befinner seg i fengsel, har man mulighet til å bryte ut spillere fra fengselet. Sannsynligheten bestemmer hvor mange poeng og hvor mye penger man får. Hvis spilleren har satt en dusør på seg vil man også motta den.

Dersom utbrytningen av en annen spiller ble mislykket havner man selv i fensgel. Det er wanted nivået som bestemmer hvor lenge man blir buret inne.

Sette dusør på seg

Hvis man ønsker å friste spillere til å bryte ut av fengselet, f.eks. i angrepstiden, kan man sette en dusør på seg selv.

Spilleren som bryter ut vil motta 90 % av dusøren, og de resterende 10 % går ut av spillet. Spilleren som satt i fengsel vil få tilbake dusøren om ingen brøt ut.

Dusøren kan endres og fjernes underveis ved å endre verdien for dusøren. Dusøren fjernes ved å sette dusøren til 0 kr.

Sist endret 8. desember 2015 04:32