Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Firmaer

Få tak i firma

For å få tak i et firma må man enten forhandle med en spiller som allerede eier et firma, drepe en eier av firma når der ikke er en medeier, eller vinne en auksjon når et firma blir lagt ut for auksjon. Normalt legges firma kun ut for auksjon når eieren og medeieren av firmaet dør, eller hvis nye firmaer blir innført.

Det vil ikke være mulig å endre plassering til firmaet. 

Antall firmaer man kan ha

Det er kun tillatt å eie ett firma og maksimalt være medlem av totalt 3 firmaer. Det er ikke mulig å bli invitert til en 4. firma eller kjøpe et firma om man allerede er eier av et annet firma.

Unntak ved auksjon

Hvis du byr på et firma og allerede eier et firma eller er medlem i 3 firmaer, vil du måtte forlate eller kvitte deg med ett av firmaene innen 24 timer etter at auksjonen er avsluttet.

Du kan kjøpe et firma på auksjon, for deretter å selge det like etterpå uten å gå ut av et annet firma hvis grensen er overskredet.

Sist endret 8. desember 2015 03:34