Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Broderskap og firma

Mer detaljert informasjon om broderskap og de ulike firmaene kan finnes i menyen til venstre.

Miste medlemskap til broderskap og firma ved angrep

Hvis et angrep fører til at en spiller får under 40 % helse, vil spilleren miste alle medlemskap i broderskap og firmaer. Er spilleren eier av firma, vil medeier ta over posisjonen. Om det ikke er noen medeier, vil firmaet bli kapret av den som angrep. Dersom helsen sank til under 40 % helse på grunn av lav energi, vil det legges ut på auksjon. For broderskap uten sotto capo, vil broderskapet legges ned i liknende tilfeller.

Når man mister medlemskap i broderskap/firma vil man fremdeles være skjult tilknyttet til broderskapet/firmaet. Alle videre angrep mot spilleren vil bli registrert i broderskapet, og tilsvarende med angrep spilleren må utføre. Når spilleren blir drept, vil derfor broderskapet fortsatt få testamentert deler av pengene til spilleren.

Hvis helsen går over 40 % og man blir medlem av et nytt broderskap/firma, eller det går mer enn 12 timer etter helsen gikk over 40 %, vil denne tilknytningen bli brutt og man er ikke lenger tilknyttet broderskapet/firmaet.

Kapre firma

Det er mulig å kapre et firma ved å skade eieren av et firma så mye at helsen til eieren går under 40 %. Det må heller ikke være noen medeier i firmaet som kan ta over for eieren, og i så fall må også denne spilleren få mindre enn 40 % helse.

Dette gjelder uansett hvilken rank man er, og hvis en Forretningsmann utpresser en spiller og dette fører til at spilleren får under 40 % helse, vil Forretningsmannen ta over firmaet.

Når firmaet blir tatt over blir forumet tømt, logger blir skjult og det meste av statistikk blir nullstilt. Spilleren som kaprer firmaet vil ta over pengebeholdningen til firmaet.

Selge et broderskap eller et firma

Eieren har mulighet til å selge broderskapet/firmaet. Spilleren som ønsker å kjøpe broderskapet/firmaet, må først være satt til medeier (sotto capo i broderskap) og oppnådd rankkravet til å være eier/capofamiglia.

Ved salg må det betales et gebyr på 125 000 000 kr som trekkes fra broderskapsbanken eller firmabanken. Eieren velger beløpet han ønsker å selge broderskapet/firmaet for, og dette blir overført direkte fra kjøper til selger. Når kjøpet gjennomføres, vil eier og medeier bytte plass i broderskapet/firmaet.

Det vil ikke være mulig å endre plassering til et broderskap/firma ved eier-skifte. 

Broderskap- og firmaforum

Hvert broderskap og hvert firma har hver sine forum. I forumet er det eier og medeier som er "moderatorer". Når en forumtråd slettes fra forumet vil eier og medeier ha tilgang til det i 48 timer, før det deretter blir utilgjengelig.

I broderskap- og firmaforumet er et ingen grense for ventetid mellom hvert forumsvar, men samme regler gjelder her som i det offentlige forumet.

Under panelet til broderskapet/firmaet kan man bestemme om man vil ha link til forumet i menyen på venstre side.

Logg

I broderskapets/firmaets logg kommer det logghendelser for alt som skjer angående broderskapet. Det er mulig å filtrere disse hendelsene for å bare vise en spesifikk type.

Sist endret 7. desember 2015 12:33