Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Broderskap

Broderskap ble tidligere kalt for familier.

Struktur i en broderskap

Broderskap er bygget opp med fire forskjellige grader. Lederen av broderskapet er capofamiglia og nestleder er sotto capo. Tredje plassering kalles for capodecina, og hver capodecina kan ha flere uomini d'onore under seg.

Hver posisjon har sitt eget rankkrav som må være oppnådd for å bli satt som det:

 Posisjon Rankkrav
Capofamiglia
Forretningsmann
Sotto Capo Forretningsmann
Capodecina Forhandler
Uomini d'onore Pusher

Dannelse av broderskap

Når det er blir opprettet broderskapskonkurranse, kan man danne et broderskap. Det kan være fem broderskap som konkurrer mot hverandre. Broderskapet som har ranket mest ved utgangen av konkurransen etter 7 dager beholder broderskapet, sett at det har nådd minstekravet.

For å danne en broderskap må det betales inn 20 000 000 kr i kostnad. Broderskapet får da plass til 5 medlemmer, og kan utvides til 10 medlemmer ved å betale 3 000 000 kr per plass. Når broderskapet vinner konkurransen kan det utvides til en total av 15 medlemmer.

Under konkurranseperioden kan broderskapet gratis søke om å endre navn på broderskapet. Når konkurransen er over, vil det koste 50 000 000 kr å få byttet navn.

Når man vinner konkurransen må man velge et tilholdssted i en av bydelene innen 24 timer for at broderskapet ikke skal dø ut.

Rangering av broderskap

Broderskap blir rangert med poeng ut ifra hva de har prestert og hvor mektige medlemmene er. Broderskapet med flest poeng noen gang blir stående på Hall of Fame.

Varierende poeng:

  • 1 poeng per rank per medlem
  • 3 poeng for medlem som er Capo di tutti capi
  • 2 poeng per medlem som er Legend
  • 1 poeng per medlem som er Lucky Luciano
  • 3 poeng per medlem som eier firma (flere firma = flere poeng)
  • 2 poeng per medlem som er medeier i firma (flere firma = flere poeng)

Økende poeng:

  • 2 poeng per drap på Capo di tutti capi
  • 1 poeng per drap på spiller på 2-15. plass
  • 1 poeng per 5. drap
  • -1 poeng per 2. spiller i broderskapet som blir drept

De 3 sterkeste broderskapene blir vist på oversikten over broderskap.

Hindre at broderskapet dør ut

For å unngå at broderskapet skal dø ut, må det betales en kostnad på 50 000 000 kr hver 10. dag. Beløpet vil øke med 5 000 000 kr for hver ekstra medlemsplass som er kjøpt. Dette beløpet reduseres ved at medlemmer i broderskapet ranker, men kan ikke bli lavere enn 10 000 000 kr.

Kostnaden trekkes automatisk fra broderskapbanken hver 10. dag klokken 12:00. Hvis det ikke er nok penger i broderskapbanken, må det opprinnelige beløpet og 50 % ekstra betales inn manuelt innen 24 timer. Hvis dette ikke betales, dør broderskapet.

Informasjon om spillere i broderskapet

Når man er i en broderskap, vil man kunne se hvor alle de andre medlemmene oppholder seg. Hvis noen er i bomberom, vil man se hvor lenge spilleren skal oppholde seg i bomberommet. I tillegg får man en viss anelse om hvor mye helse en spiller i broderskapet har, og man ser når de var sist pålogget.

Sist endret 7. desember 2015 13:12