Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Min side

Din konto her består av både en bruker og en spiller. Det er brukeren du til enhver tid logger inn med, men det er spilleren som fremstår som ditt ytre og som andre spillere ser. Informasjon tilknyttet deg personlig knyttes opp til brukeren din, mens handlinger du utfører knyttes opp til spilleren din.

Denne modellen gjør det mulig å tilknytte flere spillere på din bruker. Du får da mulighet til å se informasjon om tidligere spillere, slik som meldinger, statistikk osv. I tillegg gjør dette det enklere å opprette en ny spiller når du blir drept, og statistikken du har (statistikk-siden på min side) vises uavhengig av spilleren din.

Min side er delt inn i tre områder: Min bruker, min spiller og statistikk.

Når man har en levende og aktiv spiller, kommer man automatisk inn på min spiller, dersom man ikke har det, vil man automatisk bli sendt til min bruker.

Se i menyen for informasjon om de ulike undersidene.

Sist endret 4. juni 2010 02:25