Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Min bruker

Min bruker viser informasjon som er relatert til selve brukerkontoen din. Dette er informasjon som beholdes uavhengig av hvilken spiller du har levende.

På denne siden finner du følgende informasjon:

Info

Her finner du:

  • Basisinformasjon om brukeren
  • Oversikt over alle spillere som har tilhørt brukeren
    • Her kan man videre gå inn på hver enkelt spiller, og få opp tilsvarende side som min spiller, bare at den gjelder den aktuelle spilleren og ikke din levende spiller.

Pluss-tjenester

Her vil vi lansere ulike ekstratjenester som er relatert til brukerkontoen din. Dette vil sikre spillet en økonomisk inntjening for å sikre fremtidig utvikling og drifting av spillet.

Mer informasjon kan leses under pluss-tjeneste.

Vervede

Her finner du en komplett oversikt over alle spillere du har vervet. Se mer detaljer i menyen til venstre for verving.

Økter

Her ser du oversikt over hvor du for øyeblikket er logget inn fra, og du har mulighet til å logge ut en datamaskin om du har glemt å logge ut. Du kan også gå gjennom historikk over dine innlogginger lang tid tilbake.

Innstillinger

Her kan du sette innstillinger som gjelder for din bruker:

  • Om du vil se signaturer i forumet
  • Antall forumsvar du ønsker å vise i hver forumtråd
  • Aktivere SSL-kryptering på nettsiden
  • Skjule rank og wantednivå grafene fra siden
  • Hvordan du ønsker at musikkspilleren på profilen skal lastes inn

I tillegg endrer du her din e-postadresse og ditt passord.

Deaktiver

Her deaktiverer du din bruker. Dette vil medføre at du ikke lenger får tilgang til hverken brukeren din eller spilleren din.

Du kan også deaktivere spilleren din ved først å gå inn på min spiller for deretter å trykke deaktiver på den siden. Du får da mulighet til å opprette en ny spiller på brukeren din, og beholder informasjon om din tidligere spiller.

Sist endret 6. juli 2010 13:10