Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Kriminalitet

På kriminalitet kan du utføre kriminelle handlinger. Alle kriminalitetene justeres tilfeldig hver 6. time (00:00, 06:00, 12:00 og 18:00). Det vil si at poeng, penger og ventetid på den samme kriminaliteten vil være ulik om du gjør den på forskjellige tider av døgnet.
  • Poeng justeres mellom 2 og 30 poeng.
  • Penger justeres mellom 100 og 8 000 kroner.
  • Ventetid justeres mellom 20 og 180 sekunder.
Sannsynligheten for kriminalitet vil alltid starte på 10 %, men vil i hovedsak variere mellom to hovednivåer som er avhengig av resultatet av forrige forsøk. Hvis siste forsøk ble vellykket, vil sannsynligheten ligge mellom 75 og 95 %. Dersom det ble mislykket, vil sannsynligheten ligge mellom 40 og 55 %. Det er viktig å merke seg at sannsynlighetene kan bli lavere om man har lav energi.

Det er aktivitetsnivået som bestemmer om det er høy eller lav sannsynlighet innenfor de to hovedområdene.

Sist endret 8. desember 2015 04:47