Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Renter

Når du har opprettet en bankkonto får du renter to ganger i døgnet (klokken 00:00 og 12:00). For å få renter må du ha vært pålogget i løpet av 12 timer før rentetidspunktet.

Hvor mye du får i renter avhenger av hvor mye penger du har i banken. Mellom hvert beløp oppgitt i tabellen nedenfor får man en prosentvis del av beløpet man har.

Her ser du en oversikt over hva som gir deg de forskjellige rentene:

Fra Til Renter
1 kr 1000 kr 15,00 %
1 001 kr 10 000 kr 12,00 %
10 001 kr 100 000 kr 9,00 %
100 001 kr 1 000 000 kr 6,00 %
1 000 001 kr 10 000 000 kr 4,00 %
10 000 001 kr 100 000 000 kr 2,00 %
100 000 001 kr 1 000 000 000 kr 0,50 %
1 000 000 001 kr 10 000 000 000 kr 0,15 %
10 000 000 001 kr - Ingen rente

Eksempel

Hvis man f.eks. har 5 000 000 kr i banken kan man beregne rentene slik:

Beløp for prisgruppeProsent for prisgruppeRenter
1 000 kr 15,00 % 150 kr
9 000 kr 12,00 % 1 080 kr
90 000 kr 9,00 % 8 100 kr
900 000 kr 6,00 % 54 000 kr
4 000 000 kr 4,00 % 160 000 kr
Sum   223 330 kr

Det gir totalt 223 330 kr i renter. Beløpet for prisgruppe i tabellen ovenfor finner man ved å telle antall kr som er mellom "fra" og "til"-beløpet i tabellen ovenfor. Dette beløpet kan så ikke være større enn de pengene man har igjen som skal få renter.

Man vil få like mye i renter dersom man har 10 000 000 000 kr som om man har 20 000 000 000 kr.

Sist endret 7. desember 2015 11:15