Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Helse

Helse angir spilleres liv. Kapasiteten for helse vil øke etter hvert som man øker i rank. Det betyr at man tåler mer, og det skal mer til for å drepe spilleren.

Helsen blir justert hvert minutt, og går da enten opp eller ned, avhengig av energien. Skulle helsen falle til 0 %, dør spilleren.

Sist endret 7. desember 2015 08:20