Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Bomberom

Bomberom er et slags tilfluktsrom hvor spillere ikke kan bli funnet. Mens en spiller er i bomberom er det ikke mulig å gjøre spillhandlinger.

Kapasiteten i et bomberom er avhengig av hvor mange spillere som har vært aktive det siste døgnet. Det vil ikke være plass til alle spillerene som har vært aktive.

Gå i bomberom

For å gå i bomberom må man være i samme bydel som et av bomberommene. Deretter må man velge bomberommet og skrive inn antall timer man ønsker å sitte der. Maksimal tid er 48 timer, men man kan gå ut når som helst og sette seg inn på nytt. Prisen bestemmes av hvor mange som allerede er i bomberommet og antall timer.

Sette en annen som ansvarlig for spilleren sin

For ikke å risikere at spilleren dør når man f.eks. drar på ferie, kan man sette en annen spiller ansvarlig for spilleren sin. Den ansvarlige har en oversikt over alle spillere som har satt ham/henne som ansvarlig, men vil ikke få beskjed om mottatt ansvar. Det kan derfor være lurt å avtale dette.

En ansvarlig spiller vil ikke ha mulighet til å sette inn en spiller om rankforskjellen er større enn 3. Det betyr at en Leiemorder ikke kan sette en Pusher i bomberom og omvendt. Denne regelen gjelder ikke for spillere som er i samme broderskap.

Om en spiller ikke er i samme bydel som et bomberom, kan den ansvarlige likevel sette spilleren i bomberom, men spilleren vil da bli flyttet til den bydelen.

Prisen for å sette noen andre i bomberom vil være dyrere enn å sette seg selv i bomberom. I tillegg koster det litt ekstra om spilleren må flyttes.

Den ansvarlige kan gi ansvaret videre til en annen spiller, men en spiller kan når som helst ta bort eller endre hvem som er ansvarlig for seg. Dersom den ansvarlige dør, vil spilleren som er ansvarlig for den ansvarlige overta ansvaret.

Forhold til bomberom i broderskap

Alle etablerte broderskap har hvert sitt bomberom. Antall plasser i bomberommet er halvparten av kapasiteten til broderskapet (avrundet nedover). Et broderskap med kapasitet til 7 spillere har derfor 3 bomberomplasser.

Som medlem av et broderskap, kan man til enhver tid se hvor alle i broderskapet oppholder seg. Man har også mulighet til å sette et annet medlem i bomberom, men medlemmet må være i samme bydel som et bomberom. Hvert medlem kan kun gjøre dette én gang hver 12. time.

For å sette et medlem av broderskapet i bomberom, går man frem på samme måte som når man skal sette seg selv eller en spiller man er ansvarlig for i bomberom. Capofamiglia og Sotto capo kan kaste ut spillere av bomberommet til broderskapet til alle tider av døgnet.

Les mer om bomberom under firma.

Sist endret 8. desember 2015 03:46