Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Utpressing

På utpressing kan du presse andre spillere for penger og skaffe poeng. Det er to ulike alternativer avhengig av hva man ønsker mest, penger eller poeng. Utpressing har fire minutter ventetid.

En spiller vil alltid har mulighet til å presse fire ranker på rankstigen, men som regel er det én under seg, samme rank og to ranker over. På toppen og bunnen av rankstigen vil dette derfor forskyves.

Lokalisere og utpresse en spiller

For å kunne utpresse en spiller, må du befinne deg i samme bydel som spilleren. Spilleren kan heller ikke befinne seg i fengsel eller bomberom. Selv om man ikke klarer å utpresse en spiller, er det fortsatt mulig å finne spilleren, men det gir hverken penger eller poeng.

Hvis det ikke er noen spillere å presse i den bydelen man er i, kan man likevel finne penger på gata og få poeng av det.

Å bli presset

Har du pengene på hånda og blir presset, mister du litt energi, litt helse, og litt beskyttelse. Du mister ikke helse eller beskyttelse hvis du har pengene i banken når du blir utpresset.

Sist endret 8. desember 2015 05:20