Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Beskyttelse

Beskyttelse reduserer skaden som en spiller vil ta av angrep. Dersom en spiller med beskyttelse blir angrepet, vil beskyttelsen bli svekket. Det samme gjelder ved utpressing (tar penger fra hånda).

Beskyttelse kjøpes hos våpen og beskyttelse-firma. For å kjøpe bedre eller fornye beskyttelse må man vente minimum 48 timer fra forrige kjøp. Kjøp av bedre beskyttelse krever at beskyttelsen er minimum 80 %.

Hvis beskyttelsen faller under 20 % blir beskyttelsen erstattet med det forrige alternativet og denne beskyttelsen vil være på 75 %. Har spilleren ikke noe forrige alternativ vil beholder spilleren beskyttelsen.

Oversikt over beskyttelser

Nummer Navn Pris Rank krav
1 Hettegenser m/stålplate 600 000 kr Ingen
2 Skuddsikker vest 1 100 000 kr Forhandler
3 Skuddsikker heldress 2 600 000 kr Ridder

Annen beskyttelse

I tillegg til å kjøpe beskyttelse er det andre faktorer som spiller inn:

  • Være medlem av et broderskap. Høyere medlemskap gir bedre beskyttelse.
  • Bli angrepet av en spiller med en rank annerledes enn egen. Større avstand betyr svakere angrep.
  • Oppnådd en av de 3 spesielrankene (denne fordelen forsvinner hvis en spiller med høyere eller tilsvarende spesialrank angriper deg og blir svakere dersom angriper har lavere).

Sist endret 29. november 2015 08:17