Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Angrip spiller

Det er kun mulig å angripe mellom klokken 18:00 og 22:00. For å angripe en spiller, trenger du kuler og et våpen. Ved å angripe en spiller kan man forsøke å drepe en annen spiller. Funksjonen er bygget opp på en slik måte at det er fokusert på samarbeid mellom flere spillere for å få til et drap.

Noen ganger kan det være fordelaktig ikke å bruke for mange kuler på ett angrep. Flere små angrep vil skade mer enn ett stort angrep. Til sammenlikning kan man se for seg at to angrep med 5 kuler tilsvarer skaden av ett angrep med 15 kuler.

Mislykket angrep

Følgende kriterer må oppfylles for et vellykket angrep:

 • Offeret må være i samme bydel som angriperen
 • Offeret kan ikke befinne seg i et bomberom
 • Offeret kan ikke være i fengsel
 • Angriperen må treffe på en tilfeldighet for å lokalisere offeret

Sannsynligheten for at man lokaliserer offeret er avhengig av:

 • Hvor lenge det er siden offeret byttet bydel (kortere tid betyr vanskeligere å finne spilleren)
 • Wanted nivået til offeret (høyere wanted nivå gjør det lettere å finne spilleren)

Følgende vil skje ved mislykket angrep:

 • Angriperen mister litt energi
 • Angriperen kommer i fengsel i omtrent 3 minutter
 • Statistikken for angrep til angriperen vil øke (samme gjelder for broderskap som er innblandet)

Angriperen vil få beskjed om at offeret ikke kunne finnes og at angrepet ikke kunne gjennomføres. Kuler blir ikke mistet ved mislykket angrep.

Vellykket angrep uten å drepe

Dersom angriperen oppfylte alle kravene for vellykket angrep, vil offeret få spillerlogg om angrepet.

Følgende vil skje ved vellykket angrep:

 • Offeret blir skadet
 • Angriperen mister en del energi
 • Angriperen kommer i fengsel mellom 5 og 10 minutter
 • Angriperen tar poeng fra offeret
 • Angriperen tar en del av pengene på hånda til offeret
 • Statistikken for angrep til angriperen vil øke (samme gjelder for broderskap som er innblandet)

Antall poeng angriperen får kommer an på ranken til offeret, rankforskjellen mellom angriperen og offeret og hvor god beskyttelse offeret hadde. Hvor mye penger angriperen tar er avhengig av hvor mye helse offeret mister.

Flyttet til ny bydel

Havner en spiller under 40 % helse etter et angrep, vil denne spilleren bli flyttet til en ny tilfeldig bydel. Dette er ment for å gjøre det vanskeligere å drepe en spiller. 40 % er også grensen for når spillere mister medlemskap i broderskap og firmaer.

Vellykket angrep som drepte

Dersom et angrep fører til at helsen til offeret havner på 0 %, vil offeret dø. Ved vellykket drap vil angriperen:

 • Miste en del energi
 • Motta en god del poeng
 • Motta alle pengene offeret hadde på hånda
 • Motta deler av pengene offeret hadde i banken (se nedenfor)
 • Motta pengene på etterlyst, hvis noe

Poengene angriperen mottar er avhengig av ranken på spilleren som ble drept. Her teller også de tre øverste spesielrankene som gir en klekkelig bonus.

Penger fra banken

Normalt vil angriperen få 90 % av pengene i banken til offeret. Dersom offeret er medlem av broderskap, vil angriperen kun få 60 %, mens 30 % vil testamenteres til broderskapet. I begge tilfellene vil 10 % av pengene forsvinne fra spillet.

Spiller blør ihjel

Hvis en spiller har mindre enn 33 % energi, vil spilleren begynne å miste helse helt til energien blir over 33 % igjen. En spiller vil blø ihjel hvis helsen faller til 0 % på grunn av for lav energi. I så fall er det spilleren som skadet spilleren sist (enten ved angrep eller utpressing) som får æren av drapet. Alle pengene til spillere som blør ihjel forsvinner fra spillet. Om spilleren var satt etterlyst på, vil den som får æren av drapet motta dusøren.

Statistikk

På profilen til spillere og broderskap som har utført angrep føres det statistikk over angrep. Denne statistikken viser hvor mange angrep som har blitt utført, og hvilke utfall de har fått. For broderskap er det en samlet teller for alle medlemmene som kun viser for de siste 7 dagene.

Sist endret 5. desember 2015 04:38