Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Vitne

Når et angrep blir gjennomført hvor en spiller blir skadet eller drept, kan man risikere at man blir oppdaget av andre spillere.

Hvis man vitner, vil man få beskjed om det gjennom hendelser. Angriperen vil også få beskjed hvis det var vitner på stedet. Disse vitnene vil få vite om de ble oppdaget av angriperen. Om det ikke står noe om det, ble de ført opp som ukjent for angriperen.

Et vitne er den eneste måten for at en spiller kan finne ut hvem som angrep eller drepte en spiller.

Kriterer for å være vitne:

  • Oppholde seg i samme bydel hvor angrepet fant sted
  • Kan ikke oppholde seg i fengsel eller i bomberom
  • Må ha vært pålogget det siste døgnet

Vitner i broderskap

Hvis man angriper en spiller som er i et broderskap, risikerer man at andre medlemmer i broderskapet blir vitner. Dette baserer seg på de samme kriteriene som et vanlig vitne, bortsett fra at de i broderskapet kan vitne selv om de er i fengsel eller i bomberom. I tillegg må vitnet ha vært pålogget de siste 6 timene.

Vitner for broderskap er i tillegg til vanlige vitner.

Sist endret 7. desember 2015 09:27