Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Etterlyst

Etterlyst gjør det mulig å sette en dusør på en spiller. En spiller vil motta deler av dusøren for å skade en spiller, og hele den resterende dusøren av å drepe.

Når det plasseres en dusør på en spiller, vil den ikke kunne kjøpes ut før det har gått minimum 7 dager. Spilleren som satt dusør kan likevel når som helst velge å trekke dusøren og få tilbake halvparten av det resterende beløpet sitt.

For å kjøpe ut seg selv, må man betale det tredoblede beløpet av dusøren. For å kjøpe ut en annen spiller, må man betale det dobbelte beløpet av dusøren. I begge tilfeller vil spillerne som satte dusør få tilbake halvparten av beløpet sitt.

For å oppnå prestasjonen "Drepe en etterlyst spiller" må etterlysningen være minst 24 timer gammel.

Sist endret 7. desember 2015 05:36