Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Verving

Ved å verve en spiller kan du tjene opp en ekstra rankbonus. Rankbonusen er avhengig av hvor aktive de du verver er. Du vil få ca. 15 % av det den du vervet ranker, helt til spilleren har ranket tilsvarende mye som det kreves å nå Leiemorder-ranken.

Denne rankbonusen vil du fortsette å få også etter at den du vervet deaktiverer seg eller blir drept for så å opprette en ny spiller. Du vil ikke se hvilken spiller som er den nye, men rankbonusen vil være tilknyttet den spilleren du opprinnelig vervet. Hvis du selv deaktiverer deg og oppretter en ny spiller på samme bruker, vil du fortsette å motta rank til den øvre grensen er nådd.

Verve en spiller

For å verve en spiller, er man avhengig av at personen du ønsker å verve ikke har noen aktiv bruker. For at spilleren en person oppretter skal bli tilknyttet deg, må du på forhånd få personen til å åpne en lenke. Denne lenken finnes under Vervede under Min bruker på Min side.

Straks personen har registrert seg vil spilleren komme opp i listen over hvilke spillere du har vervet. Ved å verve flere spillere vil man kunne øke ranken sin betraktelig!

For de spillerne man har ranket før rankbonusen ble innført, vil spillerene man har vervet gi deg poeng fra og med nå, og helt til de har ranket tilsvarende mye som Leiemorder-ranken fra nå.

Motta rankbonus

Rankbonusen blir utgitt hver dag kl. 07:00. Da sammenliknes ranken med dagen før og man ser hvor mye den har økt. Deretter gis det 10 % av dette til deg, så fremt dette ikke overstiger den fastsatte maksimumsverdien.

Hvorfor verve?

  • Du får et potensiale på å øke din rank betraktelig uten å gjøre store jobben
  • Du hjelper å spre kjennskapen om Kofradia og øker antall spillere vi har, noe som igjen vil gjøre det morsommere å spille og skape mer og bedre konkurranse

Sist endret 25. august 2011 12:04