Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Hjelp for søking

For å utføre et effektivt søk er det mulig å søke med spesielle kriterier.

Omfatte alle tegn

Ved å benytte seg av * i et søkeord, kan det sto hva som helst av ord i stedet for stjernen, og med en hvilken som helst lengde.

For eksempel vil forum* omfatte:

  • forum
  • forumet
  • forumene
  • osv.

Dersom man ikke søker etter forum*, vil det automatisk bli kontrollert for ord som ikke kun inneholder forum. De treffene vil derimot bli rangert lavere enn hvis man inkluderer * og kalles for delvise treff.

Sammensatte ord

Til vanlig er det vilkårlig hvor ordene man søker etter er plassert. Selv om man skriver min side, vil man finne sider som f.eks. inneholder teksten på siden min.

For å unngå dette kan man benytte anførselstegn ("), slik at man kan søke etter "min side" og kun få listet opp de treffene som inneholder min etterfulgt av side.

Sortering av søkeresultater

Søkeresultatene blir sortert ut ifra hvor mange treff søkeordene genererer. Delvise treff blir sortert etter alle hele treff.

Sist endret 8. desember 2015 06:29