Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Bomberom

Bomberommene er svært viktige for alle spillere. Bomberom er den eneste skikkelige muligheten en spiller har for å beskytte seg mot å bli angrepet.

Kapasitet i et bomberom

Alle bomberommene har omtrent tilsvarende kapasitet. En gang i døgnet justeres denne kapasiteten. Kapasiteten er avhengig av antall spillere som har vært pålogget de siste 48 timene, og det vil ikke være plass til alle spillerne som har vært logget inn.

Medlem av et bomberom-firma

Som medlem av et bomberom-firma vil man få flere fordeler. Man vil til enhver tid ha muligheten til å gå inn i eget bomberom uavhengig av plasser, og prisen vil være betraktelig lavere. Man vil også kunne se hvilke spillere som befinner seg i bomberommet, og hvor lenge de skal være i bomberommet.

Mellom klokken 21 og 22 kan firmaet betale en avgift på 50 millioner for å kaste ut en spiller fra bomberommet. Alle medlemmene av et bomberom-firma kan benytte seg av denne muligheten. Når en spiller blir kastet ut av bomberommet vil spilleren bli plassert i en tilfeldig bydel, og spilleren blir varslet om dette både som hendelse og e-post.

Fortjeneste for bomberom

Et bomberom-firma vil motta 30 % av alt som betales inn for å bli satt i bomberommet. Dette gjør at eieren av bomberommet kan tjene gode penger på å ha det.

Les mer om bomberom under angrepsfunksjonen.

Sist endret 8. desember 2015 03:45