Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Sykehus

Sykehus tilbyr muligheten til å kjøpe energi. Energien kan ved hjelp av sykehus gå over 100 %. Det har i utgangspunktet ingen hensikt å skaffe mer energi enn 100 % når man allerede har 100 % helse. Høyere energi gjør likevel at man står sterkere imot angrep, så det kan det lønne seg å ha så høy energi som mulig om man blir angrepet.

For å kunne kjøpe mer energi, må man befinne seg i samme bydel som sykehuset er og velge ett av de fire alternativene for energi. Mellom hvert kjøp må man vente 3 minutter.

Desto lengre unna man er 100 % energi, desto mindre energi vil man motta når man kjøper energi.

Sykebil

Sykebilen finner man på sykehus-firmaet når man har under 25 % energi. Man vil da få muligheten til å ta sykebil til bydelen hvor sykehuset er. Dette er slik at man skal kunne komme seg til sykehuset selv om man har for lite energi til å reise.

Ved å benytte seg av sykebil, må man ofre en fjerdedel av poengene sine som en form for betaling. Spilleren bør derfor ta en nøye vurdering om det er nødvendig for ikke å dø.

Les mer om energi under angrepsfunksjonen.

Dette er en eksakt kopi av forklaringen om sykehus under angrepsfunksjonen.

Sist endret 8. desember 2015 03:53