Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Prestasjoner

Prestasjoner består av ulike mål som kan nås enten flere ganger eller bare en gang. Ved å gå inn på prestasjonssiden, kan man se hvilke prestasjoner som er oppnådd, og hvor langt man er kommet på andre.

En prestasjon vises med den informasjonen du trenger. Ser man på bildet nedenfor, vises tittelen og målet på prestasjonen øverst til venstre, med premien under. På høyre side vises antall prestasjonspoeng du får øverst, og om prestasjonen er oppnådd under. På bildet vises en repeterende prestasjon, og da vil antall og tidspunkt for siste oppnåelse vises. Nederst viser også en gul-aktig strek. Dette er en fremdriftsmåler som viser hvor langt du er kommet på prestasjonen. Dette vil vise i tilfeller hvor prestasjonen går ut på å utføre en aktivitet et visst antall ganger.

Skjermbilde av prestasjoner

Sist endret 7. desember 2015 10:32