Kofradia.no - Kampen om broderskapet

Auksjoner

Auksjoner benyttes for å selge spillobjekter til høystbydende. Under er det forklart forskjellige typer auksjoner.

Merk: Det er ikke mulig å trekke budet sitt på noen auksjoner.

Firmaauksjon

Firmaauksjon vil automatisk oppstå dersom et firma blir lagt ned eller om eieren blir deaktivert og det ikke er noen medeier i firmaet. Det kan også oppstå hvis det introduseres et nytt firma til spillet. Auksjonen slutter kl. 21:00 med minimum 12 timer auksjonstid. Blir firmaet lagt ned kl. 18:00 vil auksjonen bli avsluttet kl. 21:00 neste dag.

Dersom man vinner en firmaauksjon, blir man automatisk satt som eier av firmaet. Hvis man allerede eier et firma fra før, blir man nødt til å kvitte seg med ett av firmaene senest 24 timer etter at auksjonen er avsluttet. Det samme gjelder dersom man allerede er medlem av 3 firmaer, slik at det blir det fjerde.

Kuleauksjon

Har man 3 kuler eller mer, kan man legge disse ut på auksjon i en periode på maks 30 minutter og med en startpris som man selv bestemmer. Om ingen byr på auksjonen, får du kulene tilbake.

Ved at du selv bestemmer startpris, får du muligheten til å tjene på den tiden du har brukt på å skaffe kulene.

Sist endret 7. desember 2015 11:07